×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
04.11.2020
Zapraszamy do udziału w konferencji on-line nt. możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców

Rozpoczęcie 23 listopada o godzinie 14:00!

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód ma zaszczyt zaprosić na II międzynarodową konferencję pod hasłem „POLSKA: bezpieczna przystań. Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców”.
Wydarzenie zorganizowane w formie on-line odbędzie się 23 listopada r. o godz. 14:00 (kanał transmisji dostępny będzie na stronie fb.com/siew.kielce oraz youtube.com/user/SIEWORGPL).

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.

Celem konferencji będzie podsumowaniem ww. projektu oraz przedstawienie aspektów społecznych i prawnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP i UE, oraz przedstawienie możliwości edukacji w Polsce oraz uczestnictwa cudzoziemców w życiu publicznym.

Tematyka konferencji:

  • warunki wjazdu i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce – uwarunkowania w okresie pandemii COVID-19
  • cudzoziemiec jako pracownik i przedsiębiorca na polskim rynku pracy
  • analiza przykładów w województwie świętokrzyskim
  • przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji
  • edukacja w Polsce dla cudzoziemców – aspekty socjalno – bytowe.

PROGRAM KONFERENCJI (aktualizowany)

OPRACOWANIE: ZALECENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

W czasie wydarzenia przewidziano także umożliwienie indywidualnych konsultacji on-line z ekspertami ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, prawnikiem i psychologiem dotyczących wsparcia cudzoziemców w Polsce.

Wydarzenie skierowane jest do cudzoziemców przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego w tym uczniów, studentów, pracowników, polskich pracodawców oraz wszelkich instytucji, których dotyczy powyższa tematyka.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 859 065,54 zł, w tym wkład FAMI w wysokości 1 394 299,15 zł, wysokość dofinansowania z budżetu Państwa: 464 766,39 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Działaniami projektowymi planuje się objęcie ok. 1.000 obywateli państw trzecich. 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w projekcie będą:

  1. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich
  2. Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce
  3. Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego
  4. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim
  5. Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

Więcej informacji: www.famikielce.pl

 

   

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Zapraszamy do udziału w konferencji on-line nt. możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców