×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
31.12.2020
Zakończenie projektu Wojewody Świętokrzyskiego

Co zmieni się w 2021 roku na rzecz wsparcia cudzoziemców?

Szanowni Państwo,

31 grudnia 2020 r. zakończył się projekt Wojewody Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim" współfinansowany ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań".

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód na zlecenie Wojewody zrealizowało większość działań w niniejszym projekcie.

Za udaną współpracę dziękujemy serdecznie wszystkim pracownikom Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzialnym za realizację działań zw. z tym projektem i integracją cudzoziemców w naszym regionie.

Dziękujemy również wszystkim innym osobom, instytucjom, przedsiębiorstwom, szkołom, uczelniom i organizacjom pozarządowym, które pośrednio i bezpośrednio włączyły się we współpracę z nami w realizacji działań.

Naszą wdzięczność kierujemy również do cudzoziemców, którzy aktywnie korzystali z usług Punktu Informacyjno - Doradczego, kursów i szkoleń, a także po prostu za to, że byliście Państwo z nami.

Spieszymy z informacją, iż wsparcie na rzecz integracji cudzoziemców w regionie świętokrzyskim nie kończy się.

Wraz z początkiem 2021 roku zapraszamy Państwa do udziału w nowym projekcie Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. "Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" również współfinasowanym ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań".

Już w styczniu zaprosimy Państwa do korzystania z usług Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78A (czyli w tym samym miejscu, jak dotychczas).

Zmienią się tylko godziny pracy Punktu tj. poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00.

Jednakże będziemy bardziej dostępni poprzez uruchomienie Infolinii oraz dodatkowych dyżurów Punktu.

Zaprosimy Państwa także do udziału w nowych bezpłatnych kursach języka polskiego oraz letnich kursach integracyjnych!

Na drogi województwa świętokrzyskiego wyruszy również Mobilny Punkt Informacyjny, a dla cudzoziemców planujących działalność gospodarczą w naszym regione przygotowaliśmy cykl warsztatów oraz coworking.

Nasze działania zaplanowane są do końca września 2022 roku.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy do nowego projektu!

Krzysztof Kalita - koordynator

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 859 065,54 zł, w tym wkład FAMI w wysokości 1 394 299,15 zł, wysokość dofinansowania z budżetu Państwa: 464 766,39 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Działaniami projektowymi planuje się objęcie ok. 1.000 obywateli państw trzecich. 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w projekcie będą:

  1. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich
  2. Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce
  3. Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego
  4. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim
  5. Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

Więcej informacji: www.famikielce.pl

 

   

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Zakończenie projektu Wojewody Świętokrzyskiego