×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
01.12.2021
Kielczanie i Winniczanie zapraszają do Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców

Zobacz najnowszy film promujący nasz projekt INTEURO.INFO

Film dostępny jest w wersji z napisami po ukraińsku, rosyjsku i angielsku.

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Kielczanie i Winniczanie zapraszają do Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców