×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
31.01.2022
Współpraca z Fundacją Pasiak Świętokrzyski w 2021 roku

Powstała pierwsza publikacja prezentująca cykl malarskich inspiracji pasiakiem świętokrzyskim.

Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód we współpracy z Fundacją Pasiak Świętokrzyski w 2021 roku pozyskało fundusze na wydawnictwo katalogowe "Inspiracje Pasiakiem Świętokrzyskim" (wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego).

Jest to pierwsza publikacja prezentująca cykl malarskich inspiracji pasiakiem świętokrzyskim wydana w naszym regionie.

O Fundacji:

Fundacja Pasiak Świętokrzyski powstała w 2021 roku z inicjatywy dr sztuki Karoliny Sideł-Kozieł i artysty fotografika Grzegorza Sidła.

Celem Fundacji jest przede wszystkim podejmowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z naciskiem na dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego, ziemi kieleckiej, z uwzględnieniem w szczególności regionalnego motywu pasiaka świętokrzyskiego zarówno w malarstwie jak i fotografii artystycznej, ponadto rozwój działań oświatowych, edukacyjnych, promowanie wartości poprzez sztukę, kulturę, tradycję regionu świętokrzyskiego. W swoich działaniach Fundacja stara się integrować różne grupy społeczne dzięki zróżnicowanym działaniom na polu sztuki.

Info: Fundacja Pasiak Świętokrzyski, SIEW

Współpraca z Fundacją Pasiak Świętokrzyski w 2021 roku
Współpraca z Fundacją Pasiak Świętokrzyski w 2021 roku