×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
15.02.2022
Ruszają międzynarodowe spotkania cudzoziemców i pracodawców w Kielcach

Nowa inicjatywa Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód w ramach projektu INTEURO.INFO

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód 1 marca 2022 r. rozpoczyna realizację cyklu spotkań pod hasłem:

INTEURO Praca
Międzynarodowe spotkania cudzoziemców i pracodawców w Kielcach

organizowanych w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców przy ul. Sienkiewicza 78A.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie świętokrzyskiego rynku pracy poprzez inicjowanie bezpośrednich kontaktów polskich pracodawców, cudzoziemców i instytucji rynku pracy.

Podczas spotkań przewidziano m.in. prezentację ofert pracy oraz bezpłatne doradztwo dla cudzoziemców zw. z legalizacją pobytu i zatrudnienia w Polsce. 
Dodatkowo organizatorzy wraz z partnerskimi instytucjami rynku pracy będą prowadzić badania potrzeb polskich pracodawców i cudzoziemców.

Inicjatywa Stowarzyszenia realizowana jest w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców INTEURO.INFO” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.
Patronat honorowy nad projektem objęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Prezydent Miasta Kielce.

 

 

Do udziału w bezpłatnych spotkaniach organizatorzy zapraszają:

 • polskich pracodawców poszukujących pracowników
 • cudzoziemców zamieszkujących województwo świętokrzyskie
 • instytucje, urzędy, organizacje pozarządowe i podmioty zw. z funkcjonowaniem rynku pracy.

Celem spotkań jest:

 • wsparcie polskich pracodawców poszukujących pracowników w bezpośrednim kontakcie 
 • z potencjalnymi pracownikami – cudzoziemcami
 • profesjonalne wsparcie doradcze cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce
 • badanie aktualnych potrzeb pracodawców i pracowników - cudzoziemców na świętokrzyskim rynku pracy.

Miejsce wydarzenia:
Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78A (sala szkoleniowa na parterze)

Czas spotkania:
15:00 - 18:00

 

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną do udziału w wydarzeniu konieczna jest wcześniejsza rejestracja poprzez FORMULARZ.

Rejestracja trwa do 28.02.2022 r., do godz. 14:00

 

PROGRAM SPOTKANIA
(aktualizowany)

I.
Przywitanie uczestników i prezentacja projektu INTEURO.INFO

II.
Wystąpienia ekspertów

 • zasady legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce
 • zmiany w ustawie o cudzoziemcach - praktyczne informacje dla pracodawców i pracowników
 • analiza sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy
 • i in.

III.
Warsztaty i doradztwo dla cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu i poszukiwania pracy

IV.
Prezentacje wybranych ofert pracodawców i bezpośrednie dyskusje z poszukującymi pracy.

 

Ważne!

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo przed wejściem na salę każdy Uczestnik będzie zobowiązany do okazania: Certyfikatu potwierdzającego szczepienie lub Certyfikatu potwierdzającego status ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu na obecność wirusa Sars-Cov2.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach:
tel. +48573338377, e-mail: info@inteuro.info 
Kielce, ul. Sienkiewicza 78A – od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"

Ruszają międzynarodowe spotkania cudzoziemców i pracodawców w Kielcach
Ruszają międzynarodowe spotkania cudzoziemców i pracodawców w Kielcach
Ruszają międzynarodowe spotkania cudzoziemców i pracodawców w Kielcach
Ruszają międzynarodowe spotkania cudzoziemców i pracodawców w Kielcach