×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
10.05.2022
Majowe spotkanie integracyjne w Tokarni

Wspomnienie 1 maja, kiedy to z grupą 50 mam, dzieci i uczniów z Ukrainy odwiedziliśmy Park Etnograficzny W Tokarni.

Organizowaliśmy to wszystko w ramach projektu "Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" www.inteuro.info współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".
Dziękujemy za aktywny udział i do zobaczenia na kolejnych szlakach województwa świętokrzyskiego! 

Program INTEURO Integracja to jeden z sześciu kluczowych działań Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO powstałej w ramach projektu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód pn. "Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".

Program INTEURO Integracja to bezpłatne 7-dniowe kursy integracyjne z intensywną nauką języka polskiego, które zostaną zorganizowane w województwie świętokrzyskim w 2021 i 2022 roku.

320 osób - cudzoziemców (obywateli spoza UE) weźmie udział w kursach bogatych w liczne wycieczki po regionie, warsztaty integracyjne oraz spotkania z mieszkańcami świętokrzyskiego. W czasie kursów organizowane będą także lekcje języka polskiego w terenie pod hasłem "POLSKA: Europa w praktyce" prowadzone przez doświadczone edukatorki.

Organizacja kursów ma na celu zwiększenie udziału cudzoziemców w życiu społeczno - kulturalnym regionu świętokrzyskiego (ostateczny kształt działań będzie dostosowywany do warunków związanych z pandemią COVID-19).

Źródło: SIEW

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"

Majowe spotkanie integracyjne w Tokarni
Majowe spotkanie integracyjne w Tokarni