×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
01.06.2022
Nowy projekt na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców

W okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku Wojewódzki Urząd Pracy wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach oraz Stowarzyszeniem Integracja Europa - Wschód zrealizują zadanie pn. Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 059 750,00 zł ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu "Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przedsięwzięcie to jest wspólną inicjatywą JST i III sektora, gdyż jest kontynuacją systemowego wsparcia cudzoziemców w regionie realizowanego od kilku lat przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód oraz działań WUP i PUP w Kielcach, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z późn. zm.

Projekt obejmie bezpośrednim wsparciem min. 1200 cudzoziemców - obywateli państw trzecich - legalnie przebywających na terenie RP i zamieszkujących województwo świętokrzyskie, z których 800 osób będą stanowili obywatele/ki Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

W tej drugiej grupie bezpośrednim wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej zostanie objętych 50 kobiet – obywatelek Ukrainy, które zamieszkały w województwie świętokrzyskim z powodu działań wojennych - zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

Co zaplanowano?

  • kontynuację prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach
  • organizację 20 kursów integracyjnych dla 600 cudzoziemców w województwie świętokrzyskim
  • organizację 50 kursów języka polskiego z udziałem ponad 500 cudzoziemców
  • aktywizację zawodową 50 obywatelek Ukrainy na świętokrzyskim rynku pracy oraz liczne warsztaty i doradztwo zawodowe w całym regionie świętokrzyskim.

W większości podjętych działań zaplanowano udział mieszkańców naszego regionu - szczególnie w licznych spotkaniach integracyjnych.

Projekt jest szansą na kontynuację współpracy lokalnej administracji z sektorem pozarządowym na rzecz integracji cudzoziemców w regionie świętokrzyskim.

Już dziś w sprawie projektu zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym przy ul. Sienkiewicza 78A.

Autor: Krzysztof Kalita

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023
Zadanie:
"Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców"
Całkowita wartość - dofinansowanie: 1 059 750,00 zł

Nowy projekt na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców