×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
08.07.2012
W Winnicy odbyło się spotkanie o polsko-ukraińskim doświadczeniu w zakresie recyklingu

5 lipca w Winnicy odbyło się seminarium „Recykling odpadów – idea, stan prawny w Polsce i na Ukrainie” dla przedstawicieli przedsiębiorstw z obwodu winnickiego, którzy zajmują się recyklingiem bądź pracują na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Polscy eksperci wraz z przedstawicielami Państwowego Departamentu Ochrony Środowiska w Obwodzie Winnickim wskazali na główne akty prawne polskiego i ukraińskiego prawa, regulujące gospodarkę odpadami oraz omówili z uczestnikami spotkania ich doświadczenie w tym zakresie.

Seminarium było pierwszym etapem projektu „Ekooperacja. Polsko-ukraińskie partnerstwo na rzecz recyklingu odpadów w obwodzie winnickim i chmielnickim” realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód dzięki programowi polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie poziomu recyklingu na Ukrainie na drodze podniesienia poziomu wiedzy pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju możliwości inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, biorących udział w projekcie. 
Uczestnicy seminarium wyciągnęli wniosek ze spotkania, że koniecznym jest prowadzenie kampanii społecznej wśród miejscowych w zakresie segregacji śmieci i odpadów. Tetiana Rybak – przedstawiciel małego eksperymentalno-wyrobniczego przedsiębiorstwa „Plast” zauważyła: „Koniecznym jest zaczynanie z rzeczy małych – informowania. Ludzie nie wiedzą, gdzie powinni zwracać się z pytaniami o utylizację czy recykling odpadów,  zwłaszcza jeśli idzie o skupiska wiejskie. Tam śmieci wywożone są na pola bądź do lasów albo zakopywane. Za zanieczyszczenia kary płacą przedsiębiorstwa, ludzie już nie”
Dyrektor przedsiębiorstwa „Kryżipolikomun” Wasyl Kołodij stwierdził: „W Europie kupowane są surowce wtórne dla recyklingu, u nas zakopuje się je w ziemi”. Według nieoficjalnych statystyk na Winniczyźnie co roku zakopywanych jest około 40 mln hrywien w postaci odpadów stałych, które można by przecież poddać recyklingowi. 
Został również podjęty problem kar i mandatów. Na przykład w Polsce za wyrzucenie jednej małej, zużytej baterii grozi mandat  w wymiarze 150 euro. Uczestnicy zaznaczyli, że wprowadzenie mandatów i kar na Ukrainie zachęciłoby ludzi do segregacji i utylizacji śmieci i odpadów. 
Krzysztof Kalita prezes Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód i jednocześnie koordynator projektu poinformował, że projekt obejmuje również: wizytę studyjną polskich fachowców i przegląd stanu infrastruktury ekologicznej na Winniczyźnie z położeniem szczególnego akcentu na recykling odpadów, wizytę studyjną ukraińskich przedsiębiorców w Polsce celem zapoznania się z polskim doświadczeniem i prezentacją rozwiązań w sferze recyklingu, seminaria dla przedsiębiorców ukraińskich „Zasady realizacji inwestycji w instalacje do recyklingu odpadów na Ukrainie” w mieście Winnica. Prócz tego uczestnicy otrzymają możliwość bezpłatnej promocji na rynkach zewnętrznych poprzez specjalnie utworzony polsko-ukraiński portal internetowy.

Lokalnymi partnerami w projekcie są: Fundusz Charytatywny „Podilska Gromada” oraz Winnickie Regionalne Centrum Informacji „Kreativ”


Osoby do kontaktu:

Krzysztof Kalita
tel. +48 796548507
kontakt@siew.org.pl

Andrij Druczyńskij
tel. +380 432672096, +380 667055244
podolfond@ukr.net

Oksana Bondar
tel. +380 973913590, 
oksana.bondar.v@gmail.com

W Winnicy odbyło się spotkanie o polsko-ukraińskim doświadczeniu w zakresie recyklingu
W Winnicy odbyło się spotkanie o polsko-ukraińskim doświadczeniu w zakresie recyklingu