×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
07.07.2012
Pierwszy etap projektu EKO-OPERACJA w Chmielnickim

4 lipca w Ukraińsko-Polskim Centrum Chmielnickiego Państwowego Uniwersytetu odbyło się seminarium na temat „Recykling odpadów – idea, stan prawny w Polsce i na Ukrainie” dla przedstawicieli przedsiębiorstw regionu chmielnickiego, naukowców i prawników, którzy zajmują się recyklingiem, zmniejszaniem szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, a także regulacjami prawnymi w zakresie odpadów.

Sesję poprowadzili Krzysztof Kalita, prezes Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód - kierownik projektu oraz profesor Jerzy Shalapko – kierownik projektu w obwodzie chmielnickim. Uroczyste otwarcie odbyło się przy współudziale prorektora ds. współpracy międzynarodowej Mykoli Jochny oraz dyrektora Ukraińsko – Polskiego Centrum przy Chmielnickim Państwowym Uniwersytecie profesora Georgija Drapaka.
Aktywną dyskusję uczestników seminarium wywoływały odczyty docenta katedry prawa Chmielnickiego Państwowego Uniwersytetu Stepana Krawczuka pt. „Ukraińskie akty prawne regulujące gospodarkę odpadami i ich recykling” i polskiego eksperta Łukasza Chlebnego pt. „Recykling odpadów – stan prawny w Polsce na tle rozwiązań wspólnotowych”. Eksperci zarysowali główne przepisy prawa polskiego i ukraińskiego w zakresie przerobu i postępowania z odpadami.
Seminarium jest pierwszym etapem projektu „EKO-OPERACJA. Polsko - ukraińskie partnerstwo na rzecz recyklingu odpadów w obwodzie winnickim i chmielnickim”, który realizuje Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód w ramach programu Polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 r.
Krzysztof Kalita opowiedział, że w ramach projektu w najbliższym czasie również przewidziano wizytę ukraińskich przedsiębiorców do Polski w celu poznania polskich doświadczeń i prezentacji osiągnięć w zakresie przerobu odpadów oraz organizacji seminariów i warsztatów. Oprócz tego, uczestnicy otrzymają bezpłatny dostęp i promocję na zagranicznych rynkach przez uczestnictwo w polsko-ukraińskim specjalistycznym serwisie biznesowym.
Uczestnicy – 5 przedsiębiorstw, podpisali oficjalną deklarację o uczestnictwie w projekcie „EKO-OPERACJA. Polsko - ukraińskie partnerstwo na rzecz recyklingu odpadów w obwodzie winnickim i chmielnickim”. Celem projektu jest wzrost poziomu recyklingu odpadów na Ukrainie poprzez zwiększenie poziomu wiedzy kadr i możliwości inwestycyjnych ukraińskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.

Autorka: Halina Sokół

 

Pierwszy etap projektu EKO-OPERACJA w Chmielnickim
Pierwszy etap projektu EKO-OPERACJA w Chmielnickim