×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
02.08.2012
II etap międzynarodowego projektu ekologicznego odbył się w Państwowym Uniwersytecie Chmielnickim

20 lipca 2012 roku Państwowy Uniwersytet Chmielnicki brał udział w drugim etapie projektu "EKO-OPERACJA...".

W murach naszego Uniwersytetu odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli polskich i ukraińskich przedsiębiorstw. Temat spotkania: „Stan infrastruktury ekologicznej i ochrony środowiska na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu odpadów. Nawiązanie współpracy między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami”. Sesję prowadzili: kierownik Projektu Krzysztof Kalita, prezes Stowarzyszenia integracja Europa – Wschód oraz prof. Jurij Szalapko, koordynator projektu w Obwodzie Chmielnickim.

Konferencję otworzyli: rektor Uniwersytetu - prof. M. Skyba, prorektor ds. działalności naukowo-pedagogicznej i współpracy międzynarodowej - prof. M. Jochna oraz dyrektor Centrum Ukraińsko-Polskiego - dr hab. G. Drapak. Na spotkaniu swoje osiągnięcia zaprezentowali ukraińscy i polscy eksperci wraz z przedstawicielami firm działających w sferze recyklingu. Nie zabrakło również naukowców z Uniwersytetu Chmielnickiego. Rektor - prof. M. Skiba podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie prac badawczych dotyczących rozwoju podstaw naukowych technologii recyklingu materiałów z naturalnej skóry zaś prof. W. Kirichenko przedstawił swoją koncepcję recyklingu i właściwości odzysku olejów przemysłowych.

Naczelnik Wydziału Współpracy Gospodarczej i Inwestycji w Departamencie Gospodarki Chmielnickiej Administracji Obwodowej Sierhij Fłentin podkreślił znaczenie współpracy partnerskiej pomiędzy przedsiębiorstwami polskim i ukraińskim dla obwodu chmielnickiego, podkreślił wagę zmniejszenia szkodliwego oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko, zaprosił do współpracy i rozwiązywania nabrzmiałych problemów Podola w tej sferze. Wiktor Dobroriz, kierownik Wydziału Inwestycji i Energetyki Chmielnickiej Rady Miejskiej przedstawił stan ekologicznej infrastruktury miasta (codziennie w naszym mieście przybywa 2000 ton odpadów stałych), poinformował o wprowadzeniu systemów gospodarki odpadami w mieście Chmielnicki jak również o perspektywie zastosowania innowacyjnych technologii przetwarzania odpadów. W spotkaniu wzięli też udział: doradca przewodniczącego Administracji Obwodowej Wadym Szapował, przedstawiciele gospodarki komunalnej miasta, wydziału statystyki oraz firmy przemysłowo-handlowe.

Polscy koledzy przedstawiali dziewięć firm i przedsiębiorstw. Wśród nich pojawiły się:
- GIMAX - TRUCK - w niedalekiej przyszłości firma zamierza uruchomić projekt budowy biogazowni rolniczej;
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o.
- „BIO-EKOL” Sp. z o.o – pracująca w zakresie gospodarki odpadami; w najbliższej przyszłości firma planuje uruchomić Regionalną Instalację w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
-BIO-MED. Sp. z o.o. - pracująca w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
-FHU Beata Widłak - która jest zainteresowania zakupem linii technologicznej do sortowania surowców wtórnych;
- Cartridge Control Sp. z o.o - firma zajmująca się recyklingiem tuszów i tonerów, posiadająca niezbędne decyzje dotyczące gromadzenia, transportu i przeróbki tonerów;
- MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu SJ - firma techniczno-handlowa, która zaopatruje przedsiębiorstwa przemysłowe w urządzenia używane w większości procesów produkcji, takich jak tłoczenie różnych typów mediów, uzdatnianie i obróbka sprężonego powietrza jak również wdrażanie technologii redukujących koszty produkcji i wspierających ochronę środowiska.
- Stacja Demontażu Pojazdów MB Recycling Sp.z.o.o.
Prawie wszyscy przedstawiciele polskich firm wyrazili zainteresowanie zakupem naszych "śmieci", oczywiście po odpowiednim sortowaniu.

Koordynator projektu Krzysztof Kalita powiadomił, że trzeci etap projektu obejmuje wizytę studyjną ukraińskich firm w województwie świętokrzyskim we wrześniu.
Wojciech PUR, programista "Websi", przedstawił wersję portalu EKOOPERACJA.EU, na której wkrótce zostaną zamieszczone informacje na temat polskich i ukraińskich firm zajmujących się gospodarką odpadami, produkcją surowców wtórnych, którzy chcą znaleźć partnera w Polsce lub na Ukrainie.

Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili także ukraińsko-holenderską firmę "Oltel",która zajmowała się uprawą owoców i warzyw i praktycznie zaprzestała prowadzenia działalności z powodu położonego nieopodal wysypiska śmieci. Na podkreślenie zasługuje spore zainteresowanie projektem ze strony władz miasta i obwodu oraz przedstawicieli mediów.

Autor: prof. Jerzy Shalapko

II etap międzynarodowego projektu ekologicznego odbył się w Państwowym Uniwersytecie Chmielnickim
II etap międzynarodowego projektu ekologicznego odbył się w Państwowym Uniwersytecie Chmielnickim