×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
12.10.2012
Ukraińskie przedsiębiorstwa z wizytą w świętokrzyskim na rzecz eko – operacji

O możliwościach współpracy w zakresie recyklingu odpadów rozmawiali polscy i ukraińscy przedsiębiorcy podczas wizyty studyjnej organizowanej przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód. Wizyta miała miejsce w dniach 5 - 6 października 2012 r. Pierwszego dnia 26 delegatów z Winnicy i Chmielnickiego wzięło udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta i seminarium w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Dzień później zorganizowano spotkania w polskich przedsiębiorstwach z branży recyklingu odpadów działających w Kielcach i Piekoszowie.

EKOOPERACJA

Spotkanie polskich i ukraińskich firm było kolejnym etapem projektu pn. „EKO-OPERACJA. Polsko – ukraińskie partnerstwo na rzecz recyklingu odpadów w obwodzie winnickim i chmielnickim”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.
Efektem podjętych działań ma być wzrost poziomu recyklingu odpadów na Ukrainie poprzez zwiększenie poziomu wiedzy kadr i możliwości inwestycyjnych ukraińskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. Do końca roku ukraińskie i polskie przedsiębiorstwa nawiążą współpracę i otrzymają bezpłatną promocję w tworzonym serwisie ekooperacja.eu. Zaplanowano także wydanie skryptu będącego raportem z projektu i źródłem wiedzy nt. inwestycji MŚP w recykling odpadów w Polsce i na Ukrainie.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód, a lokalnym partnerem Fundacja Odzyskaj Środowisko. Na Ukrainie partnerskimi organizacjami są Fundusz „Podil’ska Gromada” i Winnickie Regionalne Centrum Informacji „Kreatyw” oraz Ukraińsko – Polskie Centrum Chmielnickiego Państwowego Uniwersytetu.

Relacja z wizyty:

5 października 2012 r.
Seminarium na temat „Ekonomicznych aspektów wdrażania w przedsiębiorstwach instalacji do recyklingu odpadów”
Miejsce: Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

Seminarium poprzedziła wizyta w Urzędzie Miasta w Kielcach, podczas której prezentacji nt. możliwości inwestycji w Kielcach dokonali Mieczysław Pastuszko - dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Robert Cholewiński reprezentujący jednostkę urzędu Centrum Obsługi Inwestora. Po wymianie kontaktów i podarunków uczestnicy wizyty przeszli do sąsiadującego z Urzędem Miasta Muzeum Dialogu Kultur.
Seminarium, w którym wzięło udział ponad 50 osób rozpoczęli kolejno Krzysztof Kalita – prezes Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód, Halina Sokół – przedstawicielka Ukraińsko – Polskiego Centrum Chmielnickiego Państwowego Uniwersytetu oraz Andrij Druczynskij – dyrektor wykonawczy Funduszu „Podil’ska Gromada” z Winnicy. Następnie dokonano prezentacji polskich i ukraińskich firm uczestniczących w projekcie. 
W trakcie seminarium Marta Szczecińska – ekspert z Fundacji „Odzyskaj Środowisko” omówiła prawne kwestie związane z wdrażaniem instalacji do przetwarzania odpadów w przedsiębiorstwie, w tym organizację systemów zbierania. Ponadto uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami inwestycji w recykling na przykładzie przedsiębiorstwa MB Recycling Sp. z o.o.
Temat funduszy europejskich na ochronę środowiska dla przedsiębiorstw przedstawił Rafał Graczkowski (Pro-Inspiracja.pl). Uczestnicy poznali zasady przyznawania funduszy dla firm na przykładzie mijającego okresu programowania na lata 2007 – 2013. Jako wniosek ogólnie przedstawiono możliwości pozyskania funduszy dla ukraińskich MŚP planujących zrealizować inwestycje na obszarze Polski w przyszłym okresie programowania funduszy na lata 2014 – 2020.
Aktualną sytuację na Ukrainie przybliżyła Tetyana Rybak z przedsiębiorstwa "PLAST" z Winnicy, która przedstawiła mity a realia ukraińskiego ustawodawstwa w zakresie postępowania z odpadami.
Łukasz Chlebny szczegółowo zaprezentował prawne aspekty i zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce będące cenną wskazówką dla potencjalnych ukraińskich inwestorów z branży recyklingu odpadów.
Międzynarodowa współpraca to również problematyka przekraczania granic. Ten temat przybliżyli Cezary Zawadzki oraz Roman Leśniak.
Warto podkreślić, iż zarówno Polacy, jak i Ukraińcy zgłosili zainteresowanie realizacją wspólnych inwestycji. Tym samym seminarium było doskonałą okazją do przedstawienia ofert współpracy.
Potwierdziła to duża ilość pytań do ekspertów od uczestników seminarium, a także to, iż swoje oferty przesłały także przedsiębiorstwa z Warszawy i Poznania.
Szczególną uwagę zwróciła oferta przedsiębiorstwa „Ruslana” z Winnicy zajmującego się produkcją materiałów budowlanych produkowanych przy wykorzystaniu m.in. mieszanki polimerów uzyskanych z odpadów oraz piasku.
Cieszy fakt, iż seminarium wzbudziło zainteresowanie kieleckich instytucji związanych z ochroną środowiska. Wśród uczestników byli pracownicy naukowi Politechniki Świętokrzyskiej, Urzędu Marszałkowskiego (Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Oddział Gospodarki Odpadami), a także Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
W seminarium uczestniczyła również Barbara Michałowska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Warto podkreślić również to, iż projekt wzbudził duże zainteresowanie na Ukrainie. Dzięki temu w wizycie w Kielcach wzięło udział więcej przedsiębiorstw (17), a także przedstawiciele Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska obwodu winnickiego, Rady Miejskiej Koziatynia oraz Chmielnickiego Państwowego Uniwersytetu.

6 października 2012 r.
Wizyta w polskich przedsiębiorstwach.

Tego dnia ukraińska delegacja odwiedziła firmy, kolejno:
- Cartridge Control Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,
- BIO-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Piekoszowie,
- Gimax – Truck Sylwester z siedzibą w Piekoszowie.
W firmie Cartridge Control Sp. z o.o. goście mogli zapoznać się z szeroką ofertą i metodą produkcji tuszy i tonerów do urządzeń drukujących będących zamiennikami uzyskiwanymi w procesie recyklingu zużytych kaset.
W przedsiębiorstwie BIO-MED Sp. z o.o. uczestnicy zobaczyli prezentację przedsiębiorstwa, a także m.in. proces produkcji ekologicznego paliwa uzyskiwanego z odpadów, który następnie wykorzystywany jest przez cementownie.
Mając doświadczenie z wizyt w Chmielnickim i Winnicy również nasi przedsiębiorcy przygotowali poczęstunek i podarunki dla ukraińskich gości.
W dalszej części dnia uczestnicy udali się do Piekoszowa, gdzie czekali szefowie firm Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o. oraz Gimax – Truck Sylwester Giemza.
W pierwszej firmie goście zostali szczegółowo zapoznani z zasadami funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. Zobaczyli także instalacje do recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych (w tym urządzeń chłodzących, kineskopów i innych). Współzałożyciel przedsiębiorstwa Bartłomiej Hajduk przedstawił także obecnie realizowaną inwestycję w recykling odpadów, na którą przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Działania 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Następnie delegacja udała się do Stacji Demontażu Pojazdów Autoport (grupa MB Recycling), gdzie przedstawiono proces recyklingu pojazdów.
Na zakończenie goście z Ukrainy poznali zasady funkcjonowania biogazowni będącej inwestycją przedsiębiorstwa GIMAX-TRUCK. Właściciel firmy Sylwester Giemza szczegółowo opisał realizowaną inwestycję.

Poniżej prezentujemy foto – relację z wizyty.

-----------------------------
Dotychczas w ramach projektu „EKO-OPERACJA. Polsko – ukraińskie partnerstwo na rzecz recyklingu odpadów w obwodzie winnickim i chmielnickim” zrealizowano dwie wizyty studyjne w Winnicy i Chmielnickim. Otwarto także biura informacyjne w Kielcach, Winnicy i Chmielnickim.
Realizacja projektu kończy się 31 grudnia br. Do tego czasu zaplanowano jeszcze warsztaty w Winnicy i Chmielnickim oraz wydanie polsko – ukraińskiego skryptu nt. możliwości realizacji inwestycji w recykling odpadów w Polsce i na Ukrainie.
Pomysłodawcy projektu liczą na długofalowy efekt działań. Jak powiedział Krzysztof Kalita – prezes Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód i koordynator projektu: będziemy rozwijać serwis ekooperacja.eu, a większe niż oczekiwaliśmy zainteresowanie firm motywuje do pracy nad kontynuacją rozpoczętej polsko – ukraińskiej „eko-operacji”. 

Patronat honorowy nad projektem objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Starosta Kielecki, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie.
Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronie www.siew.org.pl

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Marcie Kacwin za profesjonalne tłumaczenie, Grzegorzowi Wdowiakowi za pomoc w organizacji spotkania w Urzędzie Miasta w Kielcach, Monice Rosmanowskiej za otwarcie dla uczestników Muzeum Dialogu Kultur, Agnieszce Sowińskiej – Muehsam za profesjonalną obsługę gości w Hotelu Pod Złotą Różą, właścicielom polskich przedsiębiorstw za umożliwienie spotkań, a także wszystkim osobom, które pomogły w organizacji wizyty.

Polska Pomoc

Ukraińskie przedsiębiorstwa z wizytą w świętokrzyskim na rzecz eko – operacji
Ukraińskie przedsiębiorstwa z wizytą w świętokrzyskim na rzecz eko – operacji