×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
14.10.2012
Młodzież z Chmielnickiego i Winnicy uczy się polskiego w świętokrzyskim

W dniach 15 - 19 października w województwie świętokrzyskim przebywać będzie 34 - osobowa delegacja z Chmielnickiego i Winnicy. Jest to jeden z etapów projektu pn. „POLONIJNE MULTICENTRUM EDUKACYJNE. E-learning i mediateka w Winnicy i Chmielnickim” realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód przy współfinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podczas pobytu młodzież z Ukrainy będzie uczyć się języka polskiego w praktyce oraz zwiedzi zakątki naszego regionu związane z polską historią i literaturą. Patronat honorowy nad projektem przyjęli: Konsul Generalny RP w Winnicy, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce oraz Starostwa Kielecki.
Podczas kilkudniowej wizyty uczestnicy nie tylko będą kontynuować naukę języka polskiego, jak również zwiedzą najpiękniejsze miejsca regionu świętokrzyskiego.

Działania te mają na celu intensyfikację nauki języka polskiego wraz z jego praktycznym wykorzystaniem oraz zapoznanie się i pogłębienie wiedzy z takich dziedzin jak historia, geografia, kultura i obyczaje. Grupa zostanie zakwaterowana na zamku w Sobkowie. Jest to XVI – wieczna obronna posiadłość szlachecka. Wewnątrz znajdują się ruiny klasycystycznego pałacu.

W czasie owego pobytu uczestnicy każdego dnia będą brać udział w zajęciach języka polskiego.

Dzięki uprzejmości patronów honorowych polonijna młodzież odbędzie spotkania w kieleckim magistracie, Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim.

Gości przyjmą także Rektor oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zaplanowano także spotkania bezpośrednio związane z nauką języka polskiego m.in. w: Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Lat Dzieciństwa Stefana Żeromskiego w Ciekotach, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Zespole Szkół Katolickich w Kielcach i Sandomierzu.

Dodatkowo delegacja zwiedzi otwarte Muzeum we wrześniu br. Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. Muzeum zaprezentuje film z cyklu „Pod wspólnym niebem” o tym, jak wyglądało życie mniejszości ukraińskiej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i w latach późniejszych.

Wizyta będzie także czasem pracy nad wdrażaną wspólnie platformą e-learning w ramach Polonijnego Multicentrum Edukacyjnego. Zespoły koordynujące z Kielc, Winnicy i Chmielnickiego wraz z ekspertami omówią z uczniami i nauczycielami zasady działania ww. platformy.

-------

MSZ

Projekt „POLONIJNE MULTICENTRUM EDUKACYJNE. E-learning i mediateka w Winnicy i Chmielnickim” realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód. Organizacjami partnerskimi na Ukrainie są organizacje polonijne: Winnicki Kulturalno – Oświatowy Związek Polaków (Winnica) i Ukraińsko – Polskie Centrum Chmielnickiego Państwowego Uniwersytetu (Chmielnicki). Realizację działań zaplanowano do końca 2012 r. Na projekt Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało dofinansowanie w wys. 202 660,00 zł w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".

Celem projektu jest wsparcie organizacji polonijnych, podwyższenie znajomości języka polskiego wśród młodego pokolenia Polonii na Podolu poprzez wyposażenie i otwarcie mediateki edukacyjnej w Winnicy i Chmielnickim oraz organizację kursu języka polskiego z wykorzystaniem innowacyjnej platformy e-learning. Ponadto celem będzie zorganizowanie wizyty edukacyjnej w Polsce dla uczestników projektu.

Dotychczas w sierpniu br. zrealizowano wizytę studyjną w Winnicy i Chmielnickim, podczas której przekazano niezbędne wyposażenie, w tym komputery, tablice interaktywne, projektory multimedialne, podręczniki do nauki języka polskiego i In.

Obecnie równolegle w dwóch miastach Chmielnickim i Winnicy organizowane są lekcje języka polskiego dla grupy 28 słuchaczy – polonijnej młodzieży w wieku od 16 do 26 lat. Część zajęć zostanie zrealizowana metodą e-learning przy wykorzystaniu tworzonej obecnie platformy. Dodatkowo organizacje do końca roku otworzą mediateki, do których wyposażenie zostanie zakupione w ramach obecnego projektu.

Jak twierdzi Krzysztof Kalita – koordynator projektu i prezes Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód:

- Zdajemy sobie sprawę z tego, iż tegoroczny projekt to dopiero początek trudnego zadania, jakim jest rozwój mediatek i platformy e-learning w warunkach ukraińskich. Jednakże obecne wsparcie z MSZ oraz doświadczona kadra organizacji polonijnych z Winnicy i Chmielnickiego daje nam możliwość kontynuacji działań w kolejnych latach. Ze względu na swoją specyfikę (m.in. kształcenie na odległość) obecny projekt jest otwarty dla nowych organizacji i zwiększenie zasięgu działania. Utworzenie jednego internetowego systemu obsługi mediatek wraz z platformą e-learning ma posłużyć w przyszłości przekształceniu ich w Multicentrum będące nowoczesnym źródłem edukacji w wielu dziedzinach i znaczącym wsparciem w rozwoju organizacji polonijnych współtworzących projekt.

Młodzież z Chmielnickiego i Winnicy uczy się polskiego w świętokrzyskim