×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
15.10.2012
SIEW i Koło Naukowe Studiów Europejskich UNIWERSUM w projekcie międzynarodowym w Niemczech

W dniach 27 września – 10 października 2012 r. członkowie Koła Naukowego Studiów Europejskich UNIVERSUM przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Stowarzyszenia Integracja Europa -Wschód wzięli udział w projekcie międzynarodowym, który został zorganizowany we współpracy ze SIEW z Kielc oraz organizacjami pozarządowymi Arbeit und Leben z Niemiec i Podilska Gromada z Ukrainy.

Tematem przewodnim spotkania była „Wolność i demokracja – wczoraj i dziś”. W projekcie wzięły udział grupy młodzieży z wyżej wymienionych państw oraz z Mołdawii.
Na początku czekała nas podróż autokarem do Schwerina – miasta położonego na północy Niemiec w kraju związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie. Na miejscu przywitali nas członkowie organizacji niemieckiej, którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzanie warsztatów. Pierwszego dnia zapoznaliśmy wszystkich uczestników projektu z działalnością Koła Naukowego UNIVERSUM oraz Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie, co odzwierciedliła ilość pytań, na które z przyjemnością udzielaliśmy wyczerpujących odpowiedzi. Następnie zostaliśmy wprowadzeni w tematykę projektu. Nasze zadanie polegało na codziennych debatach dotyczących rozumienia demokracji i wolności w poszczególnych państwach, a następnie na wypracowaniu w międzynarodowych grupach wspólnej koncepcji dotyczącej wolności i demokracji, w celu przedstawienia jej szerszemu gronu odbiorców pod koniec trwania projektu.

Praca w środowisku, które stanowiło mieszankę różnych narodowości i kultur było niesamowitym wyzwaniem, a zarazem przyjemnością. Postawione nam zadanie nie było łatwe, pojawiało się wiele sporów i rozbieżnych opinii, które wyjawiały duże różnice pomiędzy grupami z poszczególnych państw. Jednak z drugiej strony, nie można było pozbyć się odczucia, że jesteśmy do siebie bardzo podobni i prędzej czy później, każdy z nas będzie musiał zmierzyć się z podobnymi problemami i dylematami, a także radościami, które niesie ze sobą rozwój demokracji w Europie. Studenci biorący udział w programie wykazywali ogromne zainteresowanie sytuacją na polskim rynku pracy, zasadami szkolnictwa wyższego oraz korzyściami jakie niesie ze sobą studiowanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wielu z nich twierdziło, że studia w Polsce są szansą dla młodych ludzi mieszkających na wschodzie Europy. W ostatnich dniach projektu mięliśmy możliwość przedstawić wyniki przeprowadzonych prac naukowo – badawczych na rynku w Schwernie. Zostaliśmy przyjęci z dużym zainteresowaniem oraz spotkaliśmy się z wieloma ciepłymi słowami dotyczącymi projektu ze strony mieszkańców.

Przybycie grupy międzynarodowej do Schwerina wzbudziło również zainteresowanie władz miasta. Przedstawiciele poszczególnych grup (ze strony polskiej Paulina Durlej i Syliwa Bluszcz) odbyli dwa spotkania z Panią Burmistrz Angeliką Gramkov. W efekcie tych wizyt otrzymaliśmy zaproszenie na obchody 22. rocznicy zjednoczenia Niemiec w Teatrze w Schwerinie. Mięliśmy okazje wysłuchania kilku poruszających przemówień oraz koncertu lokalnego chóru Gospel. W podziękowaniu za zaproszenie mięliśmy przyjemność wręczyć Pani Burmistrz kilka upominków związanych z Krakowem i Polską.
Wyjazd KNSE UNIVERSUM nie polegał na nieustannej pracy, miał też walory turystyczne. Sam Schwerin to niezwykle klimatyczne, spokojne miasto, w którym można podziwiać piękny neorenesansowy zamek, katedrę powstałą w XIII w. oraz wiele innych zabytków. W ramach czasu wolnego mięliśmy również możliwość odwiedzenia Wismaru, Lübeck, Hamburga oraz Berlina. Chociaż wszystkie te miasta są od siebie zupełnie inne, każde z nich zachwyciło nas swoją specyficzną atmosferą oraz niezwykłym urokiem. Spacerując uliczkami Wismaru i Lübeck, obserwując stare, niemieckie budownictwo mogliśmy przenieść się w czasie o kilka wieków wstecz, natomiast obserwując postępowość Hamburga i olbrzymie centra biznesowe Berlina doznawaliśmy zderzenia z nowoczesnością, które wywarło na nas niezapomniane wrażenie. Wizyty w każdym z miast były doskonałą okazją do nawiązania bliższych znajomości oraz wymiany doświadczeń i przemyśleń z innymi członkami projektu.

W ostatni wieczór przygotowaliśmy „wieczór kulturowy” – zadaniem każdej z grup było przedstawienie kultury państwa lub regionu z którego pochodzi. Nasze Koło Naukowe postanowiło promować zarówno Polskę jak i Kraków. Ubrani w stroje z elementami narodowymi lub regionalnymi zaprezentowaliśmy film Tomasza Bagińskiego „Animowana historia Polski”, który miał swoją premierę na wystawie Expo 2011 w Szanghaju. Kolejnym punktem programu był przegląd polskiej muzyki od staropolskich biesiad do współczesności oraz poczęstunek polskimi słodyczami i degustacja tradycyjnych trunków. Na zakończenie postanowiliśmy nauczyć naszych przyjaciół kilku polskich łamańców językowych. Wszyscy dzielnie próbowali powtarzać „w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”, ale zdecydowanie najlepiej poradził sobie przedstawiciel Ukrainy. Z uwagą śledziliśmy także prezentację przygotowaną przez studentów z Mołdawii, Niemiec i Ukrainy. Każdy z nas mógł nie tylko poznać, ale również zrozumieć tamtejsze zwyczaje i tradycje. Ten wieczór sprawił, że jeszcze ciężej było nam opuścić Schwerin, który na pewno będziemy bardzo pozytywnie wspominać.

Projekt „Demokracja i wolność – wczoraj i dziś” był dla nas niesamowitym doświadczeniem. Oprócz wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności zyskaliśmy również nowe kontakty, które w przyszłości na pewno zaowocują dalszą współpracą Koła Naukowego UNIVERSUM z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi. Chcemy również z tego miejsca podziękować Stowarzyszeniu Integracja Europa – Wschód, bez którego wyjazd ten nie byłby możliwy.

Alicja Woźniczka KNSE UNIVERSUM

SIEW i Koło Naukowe Studiów Europejskich UNIWERSUM w projekcie międzynarodowym w Niemczech