×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
19.11.2012
Śladami wspólnej historii w drodze do europejskiego partnerstwa narodów - III Międzynarodowa Konferencja w Kielcach

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji pod hasłem „Śladami wspólnej historii w drodze do europejskiego partnerstwa narodów”, która odbędzie się 1 grudnia 2012 r. w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach.

W ramach konferencji zaplanowano realizację trzech paneli tematycznych: historycznego, europejskiego oraz dyskusję nt. współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi organizacjami pozarządowymi.
W części historycznej przewidziano m.in. prezentacje polskich i ukraińskich filmów dokumentalnych nt. wspólnej historii Polaków i Ukraińców.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód.
Tegoroczna konferencja stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2011 roku i mających na celu powstanie w przyszłości Centrum Dialogu i Demokracji. W ubiegłym roku list intencyjny w tej sprawie podpisały w Winnicy polskie i ukraińskie organizacje pozarządowe.
Tegoroczne działania obejmujące organizację warsztatów eksperckich i konferencji przybliżą ideę Centrum większej liczbie osób i organizacji z Polski, Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej.
1 grudnia będzie okazją do bardziej szczegółowego zaprezentowania koncepcji działania Centrum jako federacji polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych.
Sama konferencja ma na celu promocję i rozwijanie dialogu polsko – ukraińskiego. To ważne, aby rozpoczętym wspólnym projektom nadać cykliczny charakter.
Przyjęto sprawdzoną formułę prezentacji w trzech panelach. Dzięki temu uczestnicy konferencji zobaczą prezentacje z zakresu historii, kultury i współczesności Polski i Ukrainy. Nie zabraknie pola do dyskusji na szczeblu pozarządowym. Dlatego cieszy fakt, iż w tegorocznej konferencji weźmie udział liczna delegacja w Ukrainy, a nawet z Gruzji. 
To znak, że rozpoczęta współpraca rozwija się.

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 – 10.30

Rejestracja uczestników

10.30 – 11.00

Otwarcie międzynarodowej konferencji „Śladami wspólnej historii w drodze do europejskiego partnerstwa narodów”

Panel historyczny

11.00 – 12:15

Prezentacje nt. wspólnego historycznego kulturalnego dziedzictwa

Ałła Lipska (Winnickie Obwodowe Muzeum Regionalne) „Sakralna katolicka architektura Podola”

Natalia Andrijczuk (Winnicka Państwowa Telewizja) „Potoccy na Podolu”

Prof. UJK dr hab. Oleg Leszczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Ukraińska i polska mentalność w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym”

12.15 – 12.45

Projekcja filmu z serii „Pod wspólnym niebem” Ukraińcy

Cykl filmowych dokumentów „Pod wspólnym niebem” w reżyserii Grzegorza Górnego wyprodukowanych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie pokazuje współżycie różnych grup narodowościowych i etnicznych na terenie obecnej Polski i dawnej Rzeczypospolitej

12.45 – 13.00

Przerwa na kawę

Panel europejski

13.00 – 14.30

Prezentacje nt. „Integracja polsko – ukraińsko – żydowskich naukowych i pozarządowych środowisk w drodze do realizacji wspólnych projektów”

Dr Witold Sokała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Nacjonalizmy w Europie Środkowo-Wschodniej”

Oksana Bondar (Winnickie Regionalne Centrum Informacji „Kreatyw”) „Znaczenie ukraińskich NGO w aspekcie Partnerstwa Wschodniego. Analiza bieżącej sytuacji na Ukrainie”

Olena Diaczuk (Winnicka Obwodowa Biblioteka Naukowa im. K. A. Timiriaziewa) „Rola biblioteki we współpracy polsko – ukraińskiej (doświadczenie pracy Winnickiej Obwodowej Biblioteki Naukowej im. K.A. Timiriaziewa)”

Prof. Jurij Shalapko (Ukraińsko – Polskie Centrum Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu) „Wspólne inicjatywy naukowe Polski i Ukrainy – historia i współczesność”

Jerzy Darowski (NARDA) „O pożytkach z aktywnego podążania śladami historii, trwania w teraźniejszości i patrzenia w przyszłość”

14.30 – 14.45

Przerwa na kawę

Panel NGO, dyskusja

14.45 – 16.15

Marta Kacwin „By język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa. Wolontariusze i język polski w Winnicy”

Łukasz Chlebny „Prawne aspekty funkcjonowania międzynarodowych federacji organizacji pozarządowych”

Stanislav Danilov (Fundusz Charytatywny „Podil’ska Gromada”) „Możliwości współpracy międzynarodowej NGO na rzecz działalności charytatywnej”

Krzysztof Kalita „Prezentacja polsko – ukraińskich projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód. Perspektywy rozwoju współpracy NGO we Wschodniej Europie”

16.15 – 16.50

Podsumowanie konferencji - dyskusja

16.50 – 17.20

Przerwa na catering

17.20 – 18.00

Zwiedzanie Muzeum Dialogu Kultur

Śladami wspólnej historii w drodze do europejskiego partnerstwa narodów - III Międzynarodowa Konferencja w Kielcach